S邸守山 台風雨漏れ工事

1面戸漆喰作業前

 

 

 

 

 

 

 

 

2面度漆喰撤去

 

 

 

 

 

 

 

 

3面戸漆喰塗り完了

 

 

 

 

 

 

 

 

4隅棟漆喰作業前

 

 

 

 

 

 

 

 

5隅棟漆喰+瓦撤去

 

 

 

 

 

 

 

 

6隅棟漆喰作業開始

 

 

 

 

 

 

 

 

7鬼瓦設置+漆喰塗り

 

 

 

 

 

 

 

 

8のし瓦設置+コーキング打ち

 

 

 

 

 

 

 

 

9冠取り付け

 

 

 

 

 

 

 

 

10冠取り付け終了

 

 

 

 

 

 

 

 

11隅棟仕上げ漆喰

 

 

 

 

 

 

 

 

12鬼巻き漆喰撤去

 

 

 

 

 

 

 

 

13鬼巻き漆喰塗り終了